I-PRIVACYBELEID


1 - INFORMATIE IN VERBAND MET HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE

 1. Dit gedeelte bevat informatie over de beheermethoden van Bella Napoli Bergamo Srl met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens van bellanapoli2.com.
 2. Deze informatie is ook geldig voor de doeleinden van art. 13 van wetsdecreet nr. 196/2003, code betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en voor de doeleinden van artikel 13 van EU-verordening nr. 2016/679, met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, voor degenen die communiceren met. Bella Napoli Bergamo Srl en kan worden bereikt op het adres dat overeenkomt met de eerste pagina: bellanapoli2.com
 3. De informatie wordt alleen verstrekt voor bellanapoli2.com en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via daarin opgenomen links.
 4. Het doel van dit document is informatie te verstrekken over de methoden, timing en aard van de informatie die gegevenscontrollers gebruikers moeten verstrekken bij het verbinden met de webpagina's van bellanapoli2.com , ongeacht de doelen van de verbinding zelf, volgens de Italiaanse en Europese wetgeving.
 5. De informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn als gevolg van de introductie van nieuwe voorschriften in dit verband, daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om deze pagina regelmatig te controleren.
 6. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, moet hij overeenkomstig artikel 8 van de EU-verordening 2016/679 zijn toestemming legitimeren door toestemming van zijn ouders of voogd.

II - GEGEVENSVERWERKING

1 - Gegevenscontroller

 1. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Het behandelt ook beveiligingsprofielen. 
 2. Met betrekking tot deze website is de datacontroller: Mario Viscardi , en voor elke verduidelijking of uitoefening van uw rechten, kunt u contact met hen opnemen op het volgende e-mailadres: [email protected]

2 - Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

 1. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt. 
 2. Op grond van artikel 28 van EU-verordening nr. 2016/679, op afspraak van de houder van de gegevens, de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de sitegegevens bellanapoli2.com het is: [email protected]

3 - Locatie voor gegevensverwerking

 1. Gegevensverwerking gegenereerd door het gebruik van 
 2. Op grond van artikel 28 van EU-verordening nr. 2016/679, op afspraak van de houder van de gegevens, de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de sitegegevens Bella Napoli Bergamo Srl het is:  Via Sant'Alessandro, 28/A Azzano San Paolo (BG)

III - COOKIES

1 - Type cookies

 1. De site bellanapoli2.com maakt gebruik van cookies om het surfen gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekststrengen die worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het internettoegangsapparaat (computer, tablet of mobiel) en worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker, een meer gepersonaliseerde browse-ervaring te bieden en de eerder gemaakte keuzes te onthouden.
 2. Een cookie bestaat uit een beperkte set gegevens die door een webserver aan de browser van de gebruiker wordt doorgegeven en kan alleen door de overdragende server worden gelezen. Dit is geen uitvoerbare code en verzendt geen virussen.
 3. Cookies registreren geen persoonlijke informatie en identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Indien gewenst kunt u voorkomen dat sommige of alle cookies worden opgeslagen. In dit geval kan het gebruik van de site en de aangeboden services echter in het gedrang komen. Om verder te gaan zonder de cookie-opties te veranderen, gaat u gewoon verder met browsen.

Het volgende zijn de soorten cookies die door de site worden gebruikt:

2 - Technische cookies

 1. Er zijn talloze technologieën gebruikt om informatie op de computer van de gebruiker op te slaan, die vervolgens door de sites wordt verzameld. Een van deze meest bekende en gebruikte is die van HTML-cookies. Ze worden gebruikt voor navigatie en om de toegang en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Ze zijn nodig voor de overdracht van communicatie via het elektronische netwerk of voor de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te leveren.
 2. De instellingen voor het beheren of uitschakelen van cookies kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. De gebruiker kan de algemene deactivering of annulering van cookies echter beheren of aanvragen door de instellingen van zijn of haar internetbrowser te wijzigen. Een dergelijke deactivering kan de toegang tot sommige delen van de site vertragen of verhinderen.
 3. Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.
 4. De cookies die in de browser worden geplaatst en opnieuw worden verzonden door Google Analytics of via de statistische dienst van bloggers of soortgelijke zijn alleen technisch als ze worden gebruikt om de site rechtstreeks te optimaliseren door de eigenaar van de site zelf, die informatie in geaggregeerde vorm over het aantal gebruikers kan verzamelen en hoe ze de site bezoeken. Onder deze voorwaarden gelden voor cookiekoekjes dezelfde regels, in termen van informatie en toestemming, voor technische cookies.
 5. Uit het oogpunt van duur kunnen tijdelijke sessiecookies worden onderscheiden die aan het einde van de browsesessie automatisch worden verwijderd en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en daarom het inloggen op elke bezochte pagina en de permanente exemplaren die tot de vervaldatum actief blijven, te vermijden of annulering door de gebruiker.
 6. Sessiecookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang mogelijk te maken en om als geautoriseerde gebruiker in het gereserveerde gedeelte van de portal te blijven.
 7. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar alleen voor de duur van de navigatie totdat de browser wordt gesloten en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-id's bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server die nodig zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken..

3 - Cookies van derden

 1. Met betrekking tot de herkomst onderscheiden we de cookies die rechtstreeks naar de browser worden verzonden vanaf de site die u bezoekt en die van derden die vanaf andere sites naar de computer worden verzonden en niet van degene die u bezoekt.
 2. Permanente cookies zijn vaak third-party cookies.
 3. De meeste cookies van derden bestaan uit trackingcookies die worden gebruikt om online gedrag te identificeren, interesses te begrijpen en vervolgens advertentievoorstellen voor gebruikers aan te passen.
 4. Analytische cookies van derden kunnen worden geïnstalleerd. Ze worden verzonden vanuit domeinen van de bovengenoemde externe partijen buiten de site.
 5. Analysecookies van derden worden gebruikt om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen bellanapoli2.com De enquête vindt anoniem plaats om de prestaties te controleren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profileercookies van derden worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken, om reclameboodschappen aan te bieden in overeenstemming met de keuzes die de gebruikers zelf maken.
 6. Het gebruik van deze cookies wordt beheerst door de regels die door dezelfde derde partijen zijn opgesteld. Gebruikers worden daarom geadviseerd om de privacy-informatie en de instructies voor het beheren of uitschakelen van de cookies die op de betreffende webpagina's zijn gepubliceerd, te lezen.

4 - Profileer cookies

 1. Profileercookies zijn cookies die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken en die worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het net laat zien.
 2. Wanneer dit soort cookies wordt gebruikt, moet de gebruiker expliciete toestemming geven.
 3. Artikel 22 van EU-verordening 2016/679 en artikel 122 van de gegevensbeschermingscode zijn van toepassing.

IV - VERWERKTE GEGEVENS

1 - Modus gegevensverwerking

 1. Zoals alle websites maakt deze site ook gebruik van logbestanden waarin informatie die tijdens gebruikersbezoeken geautomatiseerd is verzameld, wordt opgeslagen. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:
  • - internet protocol adres (IP);
  • - browsertype en apparaatparameters gebruikt om verbinding te maken met de site;
  • - naam van de internetprovider (ISP);
  • - datum en tijdstip van bezoek;
  • - webpagina van de oorsprong van de bezoeker (verwijzing) en exit;
  • - mogelijk het aantal klikken.
 2. De bovengenoemde informatie wordt geautomatiseerd verwerkt en verzameld in een uitsluitend geaggregeerde vorm om de correcte werking van de site en om veiligheidsredenen te verifiëren. Deze informatie zal worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.
 3. Om veiligheidsredenen (anti-spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen automatisch geregistreerde gegevens ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres, dat gebruikt zou kunnen worden, in overeenstemming met de geldende geldende wetgeving, om pogingen om de site zelf of om andere gebruikers schade te berokkenen, of in elk geval schadelijke activiteiten of overtredingen. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, maar alleen met het oog op de bescherming van de site en haar gebruikers, zal dergelijke informatie worden behandeld volgens de legitieme belangen van de eigenaar.
 4. Als de site het opnemen van opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke door de gebruiker gevraagde diensten, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te verzenden voor een mogelijke werkrelatie, detecteert de website automatisch enkele gebruikersidentificatiegegevens, inclusief het e-mailadres. Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt door de gebruiker op het moment dat de dienst wordt aangevraagd. Door een opmerking of andere informatie in te voeren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid, en in het bijzonder stemt hij ermee in dat de inhoud die wordt ingevoegd ook gratis wordt verspreid onder derden. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de levering van de gevraagde service en alleen voor de tijd die nodig is voor het verlenen van de service.
 5. De informatie die de gebruikers van de site openbaar zullen maken via de diensten en de hulpmiddelen die hen ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor eventuele overtredingen van de wetten.. Het is aan de gebruiker om te controleren of hij of zij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden in te voeren of de inhoud die wordt beschermd door nationale en internationale normen.

2 - Doel van de gegevensverwerking

 1. De door de site verzamelde gegevens tijdens de werking ervan worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de aangegeven activiteiten uit te voeren, en in elk geval niet langer dan 5.
 2. De gegevens die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt (blokkerende pogingen om de site te beschadigen) worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven doel te bereiken.

3 - Gegevens verstrekt door de gebruiker

 1. Zoals hierboven aangegeven, houdt het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van elektronische post naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens in het bericht.
 2. Specifieke samenvattingsinformatie wordt geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die op verzoek zijn ingesteld voor bepaalde services.

4 - Ondersteuning bij de configuratie van uw browser

 1. De gebruiker kan ook cookies beheren via zijn browserinstellingen. Als u de cookies uit de browser verwijdert, worden mogelijk de voorkeuren voor de site verwijderd.
 2. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook de helppagina bezoeken die specifiek is voor de webbrowser die u gebruikt:
  • - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • - Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
  • - Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
  • - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
  • - Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V GEBRUIKERSRECHTEN

 1. Artikel. 13, c. 2 van EU-verordening 2016/679 somt de rechten van de gebruiker op.
 2. De site bellanapoli2.com is daarom van plan om de gebruiker te informeren over het bestaan:
  • - het recht van de betrokkene om de eigenaar toegang te verlenen tot persoonsgegevens (artikel 15 EU-verordening), de bijwerking ervan (artikel 7, lid 3, letter a) van wetsdecreet 196/2003), de aanpassing (artikel 16 van de EU-verordening), integratie (artikel 7, lid 3, letter a) D.LS 196/2003) of de beperking van de behandeling ervan (art.. 18 EU-verordening) of om zich te verzetten tegen, om legitieme redenen, aan hun behandeling (artikel 21 EU-verordening), naast het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 EU-verordening);
  • - van het recht om annulering te vragen (artikel 17 EU-verordening), transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief die waarvoor conservatie niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens werden gebruikt verzameld of vervolgens verwerkt (art. 7, co. 3, lett. b) wetsdecreet 196/2003);
  • - het recht om het attest te verkrijgen dat de actualiserings-, rectificatie-, data-integratie-, verwijderings-, gegevensblokkerings- en transformatiehandelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook met betrekking tot de inhoud ervan, van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of gediffundeerd, behalve in het geval waarin deze nakoming onmogelijk blijkt te zijn of een gebruik van middelen met zich meebrengt die kennelijk onevenredig zijn ten opzichte van het beschermde recht (art.. 7, co. 3, lett. C) Wetgevingsdecreet 196/2003);
 3. Verzoeken kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking, zonder formaliteiten of, als alternatief, met behulp van het model dat wordt verstrekt door de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, of door een e-mail te sturen naar het adres: Verzoeken kunnen worden gericht aan de gegevensbeheerder, zonder formaliteiten of, als alternatief, met behulp van het formulier verstrekt door de Garant voor de Bescherming van Persoonsgegevens, of door een e-mail te sturen naar:.
 4. Als de behandeling gebaseerd is op de kunst. 6, paragraaf 1, lett. a) - uitdrukkelijke toestemming voor gebruik - of op art. 9, alinea 2 brief. a) - uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens waaruit religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijken, die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen onthullen - de gebruiker heeft het recht om te herroepen toestemming op elk moment, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de herroeping is gegeven.
 5. Evenzo heeft de gebruiker in geval van overtreding van de wet het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de Bescherming van Persoonsgegevens, als de autoriteit die belast is met het controleren van de behandeling in de Italiaanse Staat.
 6. Zie de artikelen voor een grondiger onderzoek van de rechten die bij u horen 15 en ss. van EU-verordening 2016/679 en de kunst. 7 van Wetsdecreet 196/2003.

VI - OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EXTRA EU-LANDEN

 1. Deze site kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. Met name met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en de Google Analytics-service. De overdracht is toegestaan en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van EU-verordening 2016/679, waarvoor geen verdere toestemming vereist is. De bovengenoemde bedrijven garanderen hun naleving van het privacyschild.
 2. Gegevens worden nooit doorgegeven aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 en volgende van de EU-verordening.

VII. GEGEVENS VOOR VEILIGHEID

 1. Deze site kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. Met name met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en de Google Analytics-service. De overdracht is toegestaan en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van EU-verordening 2016/679, waarvoor geen verdere toestemming vereist is. De bovengenoemde bedrijven garanderen hun naleving van het privacyschild.
 2. Naast de eigenaar, in sommige gevallen, de categorieën werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

VIII. WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT

 1. Dit document, gepubliceerd op: bellanapoli2.com vormt het privacybeleid van deze site.
 2. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. In het geval van belangrijke wijzigingen en updates, zullen deze worden gemeld met specifieke gebruikersmeldingen.
 3. Eerdere versies van het document zijn nog steeds beschikbaar op deze pagina.
 4. Het document werd bijgewerkt op 21/05/2018 om te voldoen aan de relevante regelgeving, en in het bijzonder in overeenstemming met EU-verordening 2016/679.